www.flickr.com
pm reload's snap photoset pm reload's snap photoset

星期三, 4月 20, 2011

告白 (2010)


電影 :4.5______畫質 :4______聲效 :不錯______整體 :4


之前上畫有睇,出左blu-ray即時再買了睇多一次.
好震撼我的劇情睇到我好心寒.
後來日本發生嚴重地震事故,不知為何但卻沒有心機寫關於哩部戲.
日本人的民族性,社會現象,想法等一向令我好驚訝.


最後引用一位看完"告白"的朋友的話
"dark is reality so then dark is normal?"

沒有留言: