www.flickr.com
pm reload's snap photoset pm reload's snap photoset

星期五, 1月 07, 2011

The Expendables (2010)

The Expendables (Blu-ray)

電影 :3.5______畫質 :4.5______聲效 :很好______整體 :3.5

我買最主要是為了至敬的,一個童年回憶.
細個時好喜歡睇史太龍,認為史太龍就係代表"好勁",
所以果時明珠台就算播左9千幾次都會再睇.
今次龍哥成60幾歲人帶埋一班動作巨星訓身演,仲找埋Bruce Willis同Arnold Schwarzenegger出來友情友串你仲想點?點都要比面買隻碟返來至敬la.
劇情都係一班人打一隊軍隊個D同好足夠的爆破場面,無驚喜但足夠收貨.
另外畫質意想不到咁好.


沒有留言: