www.flickr.com
pm reload's snap photoset pm reload's snap photoset

星期一, 12月 07, 2009

G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)


電影 : 4______畫質 : 4______聲效 :很好______整體 : 4

又係一套很好的純視覺特效而劇情荒謬的電影.
總之由一開場一路爆爆到尾,當睇卡通片就係.
然而劇情其實都好豐富上天下海物都有.
畫質音效很好,特效鏡頭不錯.

沒有留言: