www.flickr.com
pm reload's snap photoset pm reload's snap photoset

星期三, 10月 14, 2009

King Kong


電影 : 4______畫質 : 5______聲效 :極出色______整體 : 4.5

又係想不到畫面咁高質,高清化做得好好.
套戲係好的,不過真係太長.我買左的係導演係版3.5個鐘.
下次番睇睇返普通版可以了.好似係$200蚊.

沒有留言: