www.flickr.com
pm reload's snap photoset pm reload's snap photoset

星期四, 3月 10, 2011

Resident Evil: Apocalypse (2004)

Resident Evil: Apocalypse (Blu-ray)

電影 :3.5______畫質 :4______聲效 :很好______整體 :3.5

睇完第4集又平平地買返第2集來睇.
相對來講第2集算幾有劇情同忠於原著,
本來整體不錯可惜選角幾差而特技水平又很一般.
可以說不過不失.
沒有留言: