www.flickr.com
pm reload's snap photoset pm reload's snap photoset

星期五, 1月 08, 2010

神探電影 : 4.5______畫質 : 3______整體 : 4

同事sky昌平賣比我的.
我很喜歡的杜琪峰與韋家輝再次合作電影.
很失望,質素沒有PTU好,畫質只有合格水平.
下面Screenshots是英國版blu-ray,感覺上比港版好.
香港發行商可唔可以做好d?
你除左識將你個美亞logo係戲入面簡中飛出來之外仲做左d咩?
做返好d碟的質素,唔好迫我港產片都要買外國版本.
沒有留言: